XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM VÀ PHÁT ĐỘNG LÀM ĐDĐC TẠI KHỐI 5 TUỔI.

Tháng Một 9, 2018 2:24 chiều

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, năm học 2017 – 2018 về việc xây dựng môi trường học tập, làm đồ dùng đồ chơi phát huy tính tích cực, lấy trẻ làm trung tâm. Tổ 5 tuổi đã triển khai và thực hiện có hiệu quả. Các giáo viên trong tổ đã thể hiện được năng lực và sự sáng tạo của mình.

IMG_0084 IMG_0085 IMG_0087

 

IMG_0086

Hoàng Hiền.